Att försäkra ditt fordon med en försäkring från Gjensidige, det tredje största försäkringsbolaget i Norden, ger dig inte bara sinnesfrid utan också effektivitet som matchar ditt livstempo. Gjensidige är kända för sina snabba och kundvänliga tjänster och låter dig få en offert inom några sekunder, vilket säkerställer att din tid värdesätts. Med sina omfattande försäkringsalternativ som är skräddarsydda för att möta olika behov, står Gjensidige som en pålitlig beskyddare av dina fordonsinvesteringar och ser till att du är tillbaka på vägen säkert och utan onödig fördröjning.

Gjensidige

Gjensidige är för närvarande ett börsnoterat företag, noterat på Oslobörsen, med cirka 4 200 anställda i sex länder. År 2007 grundade Gjensidige sitt företag i Sverige. När du samarbetar med dem kommer du att kunna hitta försäkringar som är både säkra och billiga, skräddarsydda efter dina specifika behov.

På norska betyder ordet “gjensidige” “ömsesidig”. Och det är precis vad Gjensidige är. För mer än tvåhundra år sedan uppstod en idé om gemenskap i Norge. De pengar som enskilda personer bidrog med till den gemensamma “brandkassan” kunde hjälpa till att återuppbygga granngården i händelse av en brand.

Ömsesidighet är avgörande i dagens värld. Ingen lever sitt liv enbart för sig själv. Alla är ansvariga för att göra sin del. För miljöns skull, för jämviktens skull, för säkerhetens skull och för andra människors skull.

Det här bör du tänka på när du väljer bilförsäkring

När det gäller att välja bilförsäkring finns det många faktorer att ta hänsyn till. Naturligtvis är kostnaden en viktig faktor, men innan du bestämmer dig för vilken typ av försäkring du ska köpa för ditt fordon bör du först överväga dina krav och den skyddsnivå du behöver för det. Beroende på om bilen är helt ny eller begagnad kan du t.ex. välja mellan olika försäkringar för att få det försäkringsskydd du behöver. Tabellen nedan hjälper dig att jämföra olika försäkringsskydd för dina behov.

Några av fördelarna med Gjensidige bilförsäkring:

 • Generösa villkor vid maskinskada – maskinskada ersätts tills bilen är 10 år eller har körts 12 000 mil (gäller deras halv- och helförsäkring).
 • Allriskförsäkring ingår – Gjensidige hjälper dig med kostnaderna om du har tappat bort bilnyckeln, tankat fel bränsle eller råkat spilla färg i bagageutrymmet (gäller tills bilen är 15 år).
 • 0 kr självrisk vid stenskott, om stenskottet kan repareras.
 • Krishjälp ingår oavsett vilken omfattning du väljer.

Vilken typ av försäkring behöver du?

Trafikförsäkring

Trafikförsäkringen, som är obligatorisk för fordonsägare, spelar en avgörande roll för ekonomisk trygghet och sinnesro. Enligt lag måste alla som kör ett fordon på allmän väg ha en giltig trafikförsäkring. Denna typ av försäkring är utformad för att täcka personskador och skador på andras egendom som kan uppstå när fordonet används i trafiksituationer. Den säkerställer att offer för trafikolyckor får omedelbar hjälp och ersättning för skador eller skador utan att behöva fastställa förarens fel. Detta grundläggande skydd är inte bara fördelaktigt för den försäkrade utan fungerar också som ett viktigt stödsystem för oskyldiga åskådare och andra förare som påverkas av fordonsolyckor.

Halvförsäkring

Halvförsäkring är en idealisk lösning för bilägare som vill ha både ett prisvärt och omfattande skydd utöver den grundläggande lagstadgade trafikförsäkringen. Denna typ av försäkring är särskilt anpassad för personer som värdesätter sitt fordon och vill säkerställa att det får bästa möjliga vård utan att det kostar skjortan. Med ett skydd som omfattar scenarier som inte täcks av den lagstadgade försäkringen, såsom stöld, brand och vissa typer av skador, ger halvförsäkring sinnesro att veta att din älskade bil är väl skyddad under ett bredare spektrum av omständigheter. Perfekt för dig som ser din bil som mer än bara ett transportmedel, halvförsäkring är det smarta valet för överlägsen vård till ett ekonomiskt pris.

I försäkringen ingår bland annat

 • Glasskada
 • Brandskada
 • stöld
 • Skador eller fel på komponenter som t.ex. motorn

Helförsäkring

Med en helförsäkring för din bil kan du också få ersättning om din bil skadas i en trafikolycka eller annan yttre olyckshändelse. En helförsäkring för ett fordon omfattar mer än bara trafikförsäkring och delkasko, den inkluderar även en kaskoförsäkring. Du kan få ersättning t.ex. om ditt fordon skadas vid en kollision, brand, stöld, skadegörelse eller vid naturkatastrofer som storm och översvämning. Denna försäkringsnivå säkerställer att du inte bara är skyddad mot anspråk från tredje part utan också mot betydande ekonomiska förluster relaterade till ditt eget fordon.

 • Krockar med andra bilar och fordon
 • Kör ner i diket eller välter
 • Utsätts för annan yttre påverkan på din bil

Lägg till Pluspaketet för 129 kr/mån

Pluspaketet, tillgängligt för 129 kr/mån, är en omfattande förbättring av Gjensidiges befintliga halv- och helförsäkringserbjudanden. Det är utformat med den moderna konsumenten i åtanke och innehåller ett omfattande utbud av skydd mot många oförutsedda händelser som kan inträffa under dina resor. Paketet ger dig sinnesfrid så att du kan fokusera på att njuta av dina äventyr utan att behöva oroa dig för eventuella bakslag. Från oavsiktliga skador till plötsliga inställda resor – Plus-paketet är ditt skydd och ser till att du är täckt i de flesta händelser som livet kastar i din väg.

VANLIGA FRÅGOR

Täcker min bilförsäkring alla risker?

För privatägda personbilar som är yngre än 15 år ingår det faktiskt i halv- och helförsäkringspaketen.

Kan jag köra internationellt med min nuvarande bilförsäkring?

Alla nationer som är kopplade till det så kallade Green Card-systemet omfattas av försäkringen. Om du planerar att resa kan du beställa ett grönt kort här. Om en svenskregistrerad bil skadar dig när du är svensk medborgare eller bosatt i Sverige, betalar trafikförsäkringen för skadorna var som helst i världen.

Finns det fotobesiktning vid fordonsskador?

Istället för att lämna in ditt fordon för besiktning kan du skicka in bilder på skadan till de flesta av deras avtalsverkstäder. Gjensidiges avtalsverkstad kommer att kontakta dig efter att de har registrerat din skada för att förklara processen för fotobesiktningen mer i detalj. Att åka till verkstaden för en besiktning är helt OK om du föredrar det.

Vad är självrisken om något händer med min bil?

Självrisken är den del av skadekostnaden som du själv får stå för vid varje skadetillfälle. Grundsjälvrisken är, om inget annat anges i ditt försäkringsbrev, enligt nedan:

Trafik: 1 000 KR. För vissa trafikförseelser är självrisken 10% av prisbasbeloppet.

Varumärke: 1 500 KR.

Stöld: 1 500 KR.

Glas: stenskott 0 kr, byte av glas 1.500 kr.

Maskin: om bilen har körts 0 – 6.000 mil: 1.500 SEK, om den har körts 6.001 – 12.000 mil: 3 000 SEK.

Allrisk: 1 500 KRONOR.

Räddning: 1 500 KR.

Krishjälp: ingen självrisk.

Rättsskydd: 20% av kostnaden, lägst 1 500 kr.

Skada på bil: 4 000 KR.

Receive the latest news

Subscribe To Our Weekly Newsletter

Get notified about new articles

×